Vår släktforskning

Hans o Eva Edmans släkt

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 4,657  
- varav manliga 2,438 (52.35%)  
- varav kvinnliga 2,215 (47.56%)  
- varav av okänt kön 4 (0.09%)  
- varav levande 528  
Antal familjer 1,596  
Antal unika efternamn 1,204  
Totalt antal Foton 162  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 35  
Medellivslängd1 62 år, 73 dagar  
Tidigaste födelse (NILS Kettilsson Vasa 1320  

 Största livslängd1   Ålder 
Svensson Emil Olof August 305 år 253 dagar  
Hagman Phoebe 99 år 362 dagar  
Eskilsson Hans 100 år  
Månsson JON 100 år  
Möllerström Evy Harriet 99 år 329 dagar  
Westerstrand Johanna 98 år 92 dagar  
Torin Brandt Signe Frideborg 97 år 330 dagar  
Berglund Mårtensson Ella Margit Linnéa 97 år 314 dagar  
Andreasson Bror Johan Adrian 97 år 157 dagar  
Johansson Anna-Lisa 97 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd